coin
بیت‌کوین / تتر
نماد نشانه گذاری این ارز را با (BTC) انجام می شود.
chart
خرید از ما
69929.46
فروش به ما
69822.51
آخرین تغییرات این ارز -1.82% بوده است.
USDT
تتر / تومان
نماد نشانه گذاری این ارز را با (USDT) انجام می شود.
chart
خرید از ما
57,110
فروش به ما
57,244
آخرین تغییرات این ارز -0.86% بوده است.