coin
بیت‌کوین / تتر
نماد نشانه گذاری این ارز را با (BTC) انجام می شود.
chart
خرید از ما
58592.13
فروش به ما
58522.01
آخرین تغییرات این ارز 1.59% بوده است.
USDT
تتر / تومان
نماد نشانه گذاری این ارز را با (USDT) انجام می شود.
chart
خرید از ما
58,183
فروش به ما
58,321
آخرین تغییرات این ارز -1.03% بوده است.